Vingården Domaine Rabiega, Frankrike går över till WellAgris gödsel

WellAgris produkter har med lyckat resultat testats av vingården Domaine Rabiega i södra Frankrike. Den ansvarige vinmakaren Lars Torstenson, som under många år arbetat med att utveckla Rabiega till en ledande ekologisk vingård beslutade sig för att testa WellAgri på halva vingården under 2022 och 2023. Efter lyckat resultat under 2023 kommer Domaine Rabiega att […]

Jordbruksaktuellt skriver om WellAgri

Jordbruksaktuellt har uppmärksammat WellAgri i en artikel. Trots att verksamheten startade först 2020 har WellAgri redan gjort betydande framsteg inom hållbar jordbruksteknik. Artikelns ger en överblick av företagets historia, deras vision om naturliga gödselmedel, samt deras produkter som bygger på vegetabiliska proteinkällor och naturliga ämnen. Denna innovativa metod har potential att ersätta både konventionella och […]

Lantbruksträff 2022

Den 7 november genomförde WellAgri en lantbruksträff för kunder och intressenter. Dagen innehöll bland annat ett föredrag av Professor Georg Carlsson, från SLU, som berättade om hur man kan använda bakterier och levande organismer i det ekologiska lantbruket. Förutom föredrag och diskussioner genomfördes ett fältbesök. Deltagarna var överens om att det blev en mycket lyckad […]

Pressmeddelande: Forskningsbaserad gödsel väcker fortsatt intresse

Naturlig gödsel vinner ny mark – WellAgris nyttiga mikrober ger mer kväve per kilo utan CO2 utsläpp Trosa/Tågarp 23 november 2022; Det står nu klart att försöken med WellAgris ekologiska forskningsbaserade gödsel kommer att fortsätta 2023. Lantbrukare söker alternativ till befintliga ekologiska gödselprodukter. Dels för att öka effektiviteten, dels för att minska mängden gödsel som […]

TV-reportage med WellAgri i Lantbruksnytt

Lantbruksnytt skildrar i ett intressant TV-reportage WellAgri och bolagets beslut att fortsätta testerna med sin effektiva ekogödsel vid lantbruk runt om i Sverige under nästa år 2023.  https://lantbruksnytt.se/tv/video/2926  

Försök 2022: Hushållningssällskapet i Skåne

WellAgri har genomfört ett fältförsök i samarbete med HS i Skåne där WellAgri jämfördes med biofer. WellAgris fält gav något lägre avkastning, ca 95%, men i gengäld med bättre stråstyrka, 85-90% jämfört med 50-70% för biofer.

Försök 2022: Slätte Ekodag

Sammanlagt deltog nio demofält med nio olika ekologiska gödningsprodukter. Fälten såddes den 19 april och skördades den 9 september. WellAgris fält hamnade på en hedersam delad 3:e plats när man jämförde avkastningen på de nio fälten.

Säljrättigheter i Europa

Under sommaren 2022 har WellAgri tecknat avtal med Futurex Industries Ltd, som äger produkträttigheterna, om säljrättigheterna för hela Europa. Avtalet ger WellAgri fantastiska möjligheter att etablera kontakter på den europeiska marknaden och det skapar goda förutsättningar för framtida försäljning.

Monte Rei Golf & Country Club, Portugal

WellAgris produkter testades under säsongen 2022 på greenerna på en av Portugals bästa golfbanor. Monte Rei har i flera rankinglistor rankats som Portugals bästa golfbana och som en av de bästa i världen utanför USA. Monte Rei kommer att fortsätta att testa WellAgris produkter under 2023. För WellAgri betyder kontakten med Monte Rei en fantastisk […]

Slätte Ekodag

WellAgri deltog i juni på Ekodagen som anordnas på Slätte Gård i Västergötland. Medverkan blev ett bra tillfälle att träffa potentiella kunder och en möjlighet att marknadsföra WellAgri. Som en del av programmet hade WellAgri också ett demofält och resultatet från skörden blev mycket lyckat, då WellAgris fält gav en avkastning som var fullt jämförbar […]