MineralMax

MineralMax

MineralMax tillför en naturlig mix av mikronäringsämnen som t ex Calcium, Magnesium och Zink.

Organiskt material härlett från ricinkaka (castor cake) senapskaka (mustard cake) och majs.

Andra näringsämnen är härledda från majs.

MineralMax är biologiskt nedbrytningsbar.

 

Bidrar till

  • ökad blomning
  • stärker grödans immunsystem
  • ökar grödans kvalitet
  • ökar avkastningen
  • tillfört protein av vegetabiliskt ursprung som stimulerar grödan
  • bilda klorofyll, som ger högre fotosyntes

Därför välja WellAgri™ !

Nytt & kostnadseffektivt

WellAgri™ introducerar en helt ny typ av gödselprodukter till den svenska och nordiska marknaden. Dessa produkter innebär flera steg mot en hälsosammare jord och till en kostnad per hektar som är konkurrenskraftig.

Hög avkastning

WellAgris™ gödselprodukter möjliggör för både det konventionella lantbruket såväl som det ekologiska, att effektivt och hälsosamt bruka sin jord, med fortsatt hög avkastning.

Personlig service

WellAgri™ är ett nystartat bolag med en ambition att bistå sina kunder med ett personligt och engagerat agerande. Wellagri™ arbetar långsiktigt och håller vad vi lovar. Vi vill vara din samarbetspartner och arbeta tillsammans med dig.

En hälsosammare jord

WellAgris™ produktsortiment är resultatet av flera års innovativ och banbrytande forskning, med målet att ta fram en helt ny typ av gödsel.

Gödselprodukterna är till 100% framtagna av naturliga ämnen. De innehåller vegetabiliska proteiner med hög halt av kväve, därefter blandade med olika naturliga näringsämnen.

Det unika med WellAgris™ gödselprodukter är att de aktiverar de naturliga mineralerna i jorden. Gödselprodukterna adderar organiskt material tillbaka till jorden, vilket gör jordmånen mer bördig och förbättrar mikrolivet i jorden.

WellAgris™ gödselprodukter ger grödan alla nödvändiga näringsämnen som den behöver för en hög avkastning. Grödan absorberar den tillförda växtnäringen till 95-100%.

Vill du veta mer?

Ange dina uppgifter så tar vi kontakt med dig och berättar mer om WellAgris™ produkter och hur de kan hjälpa dig i ditt jordbruk. Våra rådgivare har gedigen kunskap kring jordbruk och kan ge dig råd utifrån din situation och dina behov.