Varför välja WellAgri?

En hälsosammare jord

WellAgris™ produktsortiment är resultatet av flera års innovativ och banbrytande forskning, med målet att ta fram en helt ny typ av gödsel.

Gödselprodukterna är till 100% framtagna av naturliga ämnen. De innehåller vegetabiliska proteiner med hög halt av kväve, därefter blandade med olika naturliga näringsämnen.

Det unika med WellAgris™ gödselprodukter är att de aktiverar de naturliga mineralerna i jorden. Gödselprodukterna adderar organiskt material tillbaka till jorden, vilket gör jordmånen mer bördig och förbättrar mikrolivet i jorden.

WellAgris™ gödselprodukter ger grödan alla nödvändiga näringsämnen som den behöver för en hög avkastning. Grödan absorberar den tillförda växtnäringen till 95-100%.

Därför välja WellAgri™ !

Nytt & kostnadseffektivt

WellAgri™ introducerar en helt ny typ av gödselprodukter till den svenska och europeiska marknaden. Dessa produkter innebär flera steg mot en hälsosammare jord och till en kostnad per hektar som är konkurrenskraftig.

Hög avkastning

WellAgris™ gödselprodukter möjliggör för både det ekologiska lantbruket såväl som det konventionella, att effektivt och hälsosamt bruka sin jord, med fortsatt god avkastning.

Personlig service

WellAgri™ är ett nystartat bolag med en ambition att bistå sina kunder med ett personligt och engagerat agerande. Wellagri™ arbetar långsiktigt och håller vad vi lovar. Vi vill vara din samarbetspartner och arbeta tillsammans med dig.

Användningsområden av WellAgris™ gödselprodukter

 • Kan användas till alla slags grödor, gräsmattor, blommor etc.
 • Kan ersätta befintliga ekologiska gödselsorter.
 • Kan användas i kombination med ekologiska gödselsorter.
 • Kundanpassad gödselstrategi.
 • Kan ersätta konstgödsel.
 • Kan användas i kombination med konstgödsel.

Fördelar med WellAgris™ produktsortiment

 • God avkastning
 • Konkurrenskraftig totalkostnad per hektar
 • Tillverkad av 100% naturliga ämnen
 • Bidrar till en hälsosammare jord
 • Grödan absorberar tillförda näringsämnen till 95-100%
 • Vid granulat krävs endast 50 – 150 kg/ha per giva
 • Vid flytande krävs endast 5 – 15 liter/ha (blandas med vatten) per giva
 • Lägre transportkostnader för dig som lantbrukare
 • Kräver mindre lagringsutrymme på gården
 • Mer effektiv ur arbetssynpunkt
 • Godkänt för EU-ekologisk och KRAV-certifierad produktion
 • Inga (0) utsläpp av CO2 i produktionen
 • Stöder FNs klimatmål och bidrar till en bättre miljö

Vill du veta mer?

Ange dina uppgifter så tar vi kontakt med dig och berättar mer om WellAgris™ produkter och hur de kan hjälpa dig i ditt jordbruk. Våra rådgivare har gedigen kunskap och kan ge dig råd utifrån din situation och dina behov.