Så funkar det

Vad innehåller produkterna?

Produkterna är härledda från proteinkällor som är fria från bekämpningsmedel och tungmetaller. De är 100% nedbrytbara. Basen är majsråvara som t ex majsgluten och glukos. Alla ingredienser används i jäsningsprocessen och binds ihop (kelateras) med näringsämnen enligt organiska normer. De olika produkterna innehåller kväve, fosfor och kalium samt små mängder av mikronäringsämnen som t.ex. kalcium, bor, zink, järn, svavel och magnesium.

Så funkar det

Att göra aminosyror tillgängliga i lämpliga mängder har länge varit känt som ett sätt att öka grödornas utbyte och totala kvalitet. Aminosyror är också ett effektivt naturligt bindemedel (kelatering).

De organiska molekylerna medverkar till att grödan lätt absorberar de sammanbundna (kelaterade) näringsämnena, eftersom de förändrar mikronäringsämnets ytegenskaper och underlättar växtens upptagningseffektivitet.

Eftersom grödans rötter och blad är negativt laddade och mikronäringsämnena är positivt laddade så medför denna polära skillnad att näringsämnena fixeras till rot- och blad- systemet. Dessutom innehåller WellAgris produkter mykhorriza och kvävefixerande bakterier som bidrar till att grödan får den näring den behöver och den tillförda näringen tas upp av grödan till 95-100%.

Dessa processer gör WellAgris™ produkter mycket effektiva.

Vill du veta mer?

Ange dina uppgifter så tar vi kontakt med dig och berättar mer om WellAgris™ produkter och hur de kan hjälpa dig i ditt jordbruk. Våra rådgivare har gedigen kunskap och kan ge dig råd utifrån din situation och dina behov.