Aktuellt

Lantbruksträff 2022

Den 7 november genomförde WellAgri en lantbruksträff för kunder och intressenter. Dagen innehöll bland annat ett föredrag av Professor Georg Carlsson, från SLU, som berättade

Läs mer »

Försök 2022: Slätte Ekodag

Sammanlagt deltog nio demofält med nio olika ekologiska gödningsprodukter. Fälten såddes den 19 april och skördades den 9 september. WellAgris fält hamnade på en hedersam

Läs mer »

Säljrättigheter i Europa

Under sommaren 2022 har WellAgri tecknat avtal med Futurex Industries Ltd, som äger produkträttigheterna, om säljrättigheterna för hela Europa. Avtalet ger WellAgri fantastiska möjligheter att

Läs mer »

Slätte Ekodag

WellAgri deltog i juni på Ekodagen som anordnas på Slätte Gård i Västergötland. Medverkan blev ett bra tillfälle att träffa potentiella kunder och en möjlighet

Läs mer »

WellAgri™ 2021

Flera lantbrukare, både konventionella och ekologiska, har under 2021 provat WellAgris™ produktsortiment. Produkterna har provats på olika jordar och olika grödor. Bland annat har WellAgris™

Läs mer »

Fältförsök 2020

Tillsammans med Hushållningssällskapet i Skåne har WellAgri™ genomfört ett fältförsök på Baby leaf spenat. Resultatet av försöket blev mycket lyckat. I försöket jämfördes resultatet mellan

Läs mer »