Produkter

En hälsosammare jord

WellAgris™ produktsortiment är resultatet av flera års innovativ och banbrytande forskning, med målet att ta fram en helt ny typ av gödsel.

Gödselprodukterna är till 100% framtagna av naturliga ämnen. De innehåller vegetabiliska proteiner med hög halt av kväve, därefter blandade med olika naturliga näringsämnen.

Det unika med WellAgris™ gödselprodukter är att de aktiverar de naturliga mineralerna i jorden. Gödselprodukterna adderar organiskt material tillbaka till jorden, vilket gör jordmånen mer bördig och förbättrar mikrolivet i jorden.

WellAgris™ gödselprodukter ger grödan de nödvändiga näringsämnen som de behöver för en hög avkastning. Grödan absorberar den tillförda växtnäringen till 95-100%.

Våra produkter

WellAgris™ produktsortiment är resultatet av flera års innovativ och banbrytande forskning, med målet att ta fram en helt ny, unik typ av gödsel. Gödselprodukterna är till 100% framtagna av naturliga ämnen. De innehåller vegetabiliska proteiner med hög halt av kväve, därefter blandade med olika naturliga näringsämnen. Våra produkter är godkända för EU-ekologisk och KRAV-certifierad produktion, samt testade i fältförsök.

SoilMax

SoilMax är en 100% naturlig tillväxtpromotor. Produkten innehåller mycorrhiza och kvävefixerande bakterier som är bra för olika jordar, olika klimat och för olika grödor.

RootMax

Främjar friska rötter, förbättrar jordmånen och ger högre avkastning. Tillför fosfor i naturlig form.

GreenMax

Kväve (N) i naturlig form. Säkerställer kvävebehovet, främjar tillväxt och stärker immunsystemet.

ProtoMax

Tillför kväve, fosfor och kalium (NPK) enbart från naturliga ämnen.

MineralMax

Har en unik sammansättning för att tillföra näring, har hög andel organiskt material och innehåller olika näringsämnen.

FruitMax

Har en unik sammansättning som säkerställer grödans kaliumbehov.

Användningsområden av WellAgris™ gödselprodukter

 • Kan användas till alla slags grödor, gräsmattor, blommor etc.
 • Kan ersätta befintliga ekologiska gödselsorter.
 • Kan användas i kombination med ekologiska gödselsorter.
 • Kundanpassad gödselstrategi.
 • Kan ersätta konstgödsel.
 • Kan användas i kombination med konstgödsel.

Fördelar med WellAgris™ produktsortiment

 • God avkastning
 • Konkurrenskraftig totalkostnad per hektar
 • Tillverkad av 100% naturliga ämnen
 • Bidrar till en hälsosammare jord
 • Grödan absorberar tillförda näringsämnen till 95-100%
 • Vid granulat krävs endast 50 – 150 kg/ha per giva
 • Vid flytande krävs endast 5 – 15 liter/ha (blandas med vatten) per giva
 • Lägre transportkostnader för dig som lantbrukare
 • Kräver mindre lagringsutrymme på gården
 • Mer effektiv ur arbetssynpunkt
 • Godkänt för EU-ekologisk och KRAV-certifierad produktion
 • Inga (0) utsläpp av CO2 i produktionen
 • Stöder FNs klimatmål och bidrar till en bättre miljö

Vill du veta mer?

Ange dina uppgifter så tar vi kontakt med dig och berättar mer om WellAgris™ produkter och hur de kan hjälpa dig i ditt jordbruk. Våra rådgivare har gedigen kunskap och kan ge dig råd utifrån din situation och dina behov.