Frågor & svar

Era frågor med våra svar

Producenten har kontroll på produktionskedjan och därför vet man att produkterna endast innehåller organiska och naturliga material. Huvudråvaran är majs och majsgluten. Produkterna är också godkända för EU-ekologisk och KRAV-certifierad produktion.

I Sverige har WellAgri gjort fältförsök i samarbete med HS i Skåne under 2020, 2021 och 2022. Dessa försök kommer att fortsätta 2023. Dessutom har ett antal lantbrukare dels testat produkterna och dels har ett antal redan köpt av WellAgris produkter.

Produkterna används också sedan flera år i Indien och har testats i några afrikanska länder. Produkterna är också på väg att introduceras i flera asiatiska länder bl a Australien och Nya Zealand.

I Sverige har WellAgri gjort fältförsök i samarbete med HS i Skåne under 2020, 2021 och 2022. Dessa försök kommer att fortsätta 2023. Dessutom har ett antal lantbrukare dels testat produkterna och dels har ett antal redan köpt av WellAgris produkter.

De är nya unika gödselprodukter, framtagna genom banbrytande forskning, det är 100% naturliga ämnen och är till 100% nedbrytbara.

De är gjorda av vegetabiliska proteiner med hög halt av kväve, som blandas med olika naturliga näringsämnen. Den flytande vätskan kan därefter blandas med ekologiska granulater eller användas i flytande form.

Det karakteristiska med WellAgris™ gödselprodukter är att de innehåller mykorrhiza och kvävefixerande bakterier som aktiverar de naturliga mineralerna i jorden och adderar ekologisk materia tillbaka till jorden, vilket gör jorden mer bördig och ökar mikrolivet i jorden.

 WellAgris™ gödselprodukter absorberas till 95-100% av grödan och ger grödan alla nödvändiga ämnen den behöver för att ge en god avkastning.

 WellAgris™ gödselprodukter bidrar till att utveckla och förbättra jorden och öka den biologiska mångfalden.

Produkterna är härledda från proteinkällor och kolhydrater och innehåller inga rester från bekämpningsmedel eller tungmetaller. Produkterna är 100% biologiskt nedbrytbara. Som basvara används majsråvaror som majsgluten, glukos, ricinbaserad ricinoljekaka. Alla ingredienser används i jäsningsprocessen och sammanbinds (kelateras) med näringsämnen enligt ekologiska principer. Produkterna innehåller också kvävefixerande bakterier och mykorrhiza, samt mikronäringsämnen som grödan behöver.

För närvarande produceras de i Indien och skeppas med båt till Sverige.

Miljöpåverkan vid produktionen är minimal och förorsakar inga (0%) CO2 utsläpp. Båtfrakt bedöms vara det mest miljöeffektiva sättet att frakta varor långa sträckor. Vår lager partner i Sverige har lagerlokaler strategiskt beläget för att frakterna inom Sverige ska bli så miljöeffektiva som möjligt.

Skälet är att det inte går att jämföra WellAgris™ produkter med annan ekologisk gödsel eller handelsgödsel, eftersom det är en helt ny och unik typ av naturlig gödsel.

Om t ex ekologisk gödsel och handelsgödsel kräver ca 700 kg per ha per odlingssäsong, så krävs det bara ca 100-150 kg av WellAgris™ produkter (som granulater) eller ca 10-15 liter i flytande form.

Därför kommer vi under de första åren att ha en tät dialog med lantbrukarna som använder WellAgris™ produkter och leverantören i Indien, för att lägga upp gödselstrategierna, så att de skapar en god avkastning och en god totalekonomi för gården.

Ja, de är godkända för EU-ekologisk och KRAV-certifierad produktion, enligt Rådets förordning EG nr. 834/2007 och Kommissionens förordning nr. 889/2008.

Vi bedömer att WellAgri™ s produktsortiment ska kunna vara konkurrenskraftiga när man räknar på totalekonomin. Då ingår kostnaderna för inköp, transport till gården, arbetstiden, diesel, lagring mm. Vid köp av större volymer sjunker kostnaden per hektar.

WellAgris™ produkter kan lagras i ca 3 år, så länge det är på en torr och sval plats.

Om man använder produkterna i granulerad form är produkterna långtidsverkande. Däremot i flytande form blir produkterna inte lika långtidsverkande.

Erfarenheten har visat att de levande organismerna i WellAgris produkter är mindre verksamma i kallt eller svalt väder i samband med sådd eller första givan. WellAgris rekommendation är därför att komplettera WellAgris produkter med en snabbverkande gödselgiva vid svalt eller kallt väder. Kontakta WellAgri för närmare analys.

Ja, de granulerade produkterna kan spridas och ett spridningsschema beräknas kunna presenteras till våren 2023.

Till säsongen 2023 kommer GreenMax att levereras i storsäck om 500 kg. Övriga produkter levereras i säckar på 25 kg (enligt Eus regelverk).