Om WellAgri™

Ett företag i framkant

WellAgri™ AB, ett nytt svenskt företag, med nya forskningsbaserade produkter, som kan förändra den traditionella växtnäringsindustrin. Är det möjligt? Ja! Nyskapande forskning sker inte enbart i de stora etablerade företagen som har en traditionell och inarbetad marknad att försvara. Snarare är den kopplad till engagerade enskilda forskare, som får de rätta förutsättningarna för sin forskning.

I WellAgris™ fall har vi genom våra kontakter med framstående forskare och entreprenörer i Indien nu fått möjlighet, att som första land i Europa, introducera ett helt nytt utbud av gödselprodukter på den svenska marknaden. 

Gödselprodukter som bidrar till en hälsosammare jord, näringsrika grödor, större biologisk mångfald och främjar ett lantbruk för kommande generationer. 

Vi tror att svenskt och europeiskt lantbruk är öppna för nya lösningar

Företagets historia

WellAgri™ bildades formellt under 2019, men det är först under 2020 som verksamheten kommer igång. Skälet till att det dröjer till 2020 är att, WellAgri™ , tillsammans med Hushållningssällskapet i Skåne, genomför ett fältförsök på Baby leaf spenat. Resultatet från fältförsöket blev framgångsrikt och är en viktig faktor för att stärka förtroendet för WellAgris™ produktsortiment.

Bakgrunden till bildandet av WellAgri™ är från början en kontakt som grundaren Lars-Erik Skjutare erhöll med den indiske entreprenören Nitesh Mittal. 

Mittal och hans familj har under flera decennier arbetat med olika typer av jordbruksprodukter. Tillsammans med en av Indiens främsta forskare kom Mittal upp med idén om att försöka forska fram en helt ny typ av gödsel, baserat till 100% på naturliga ämnen. De nya gödselprodukterna skulle kunna ersätta både de nuvarande konventionella och ekologiska gödselprodukterna.

Vision

För hälsosammare lantbruk, jordar och grödor.

Mission

Att introducera en ny, forskningsbaserad och unik naturlig växtnäring, för alla former av jordbruk och för alla grödor.

Medarbetare

Anders Andersson

Ordförande

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anna Andersson

Ordförande

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anders Andersson

Ordförande

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anna Andersson

Ordförande

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Styrelse

Lars-Erik Skjutare

Ordförande

Ekonom. 35 års bankerfarenhet från Sparbank och Föreningsbanken

Karin Skjutare

Ledamot

Grundare, Leg Sjukgymnast.

Lars Håkansson

Lantmästare och lantbrukare

Västergård i Tågarp, Skåne. Västergård har ca 600 ha odlingsbar mark. Underleverantör till Svenska Foder, samt bedriver entreprenadverksamhet.

Vill du veta mer?

Ange dina uppgifter så tar vi kontakt med dig och berättar mer om WellAgris™ produkter och hur de kan hjälpa dig i ditt jordbruk. Våra rådgivare har gedigen kunskap och kan ge dig råd utifrån din situation och dina behov.