no-one-cares-l_5MJnbrmrs-unsplash

Pressmeddelande: Forskningsbaserad gödsel väcker fortsatt intresse

Naturlig gödsel vinner ny mark – WellAgris nyttiga mikrober ger mer kväve per kilo utan CO2 utsläpp

Trosa/Tågarp 23 november 2022; Det står nu klart att försöken med WellAgris ekologiska forskningsbaserade gödsel kommer att fortsätta 2023. Lantbrukare söker alternativ till befintliga ekologiska gödselprodukter. Dels för att öka effektiviteten, dels för att minska mängden gödsel som jorden tillförs per kilo kväve. Flera lantbrukare har under innevarande år testat WellAgris forskningsbaserade ekologiska gödsel, som är godkänd för EU-ekologisk och KRAV certifierad produktion. Betydelsefulla erfarenheter har gjorts.

–Flera av de som deltagit under olika förhållande i vårt avlånga land önskar delta i testerna också kommande år. Vi känner att vi går framåt och upplever att de har förtroende för oss. Vi välkomnar också nya deltagare, eftersom alla erfarenheter är viktiga när en unik produkt testas och handhavandet utprovas, säger Lars Erik Skjutare, Vd och grundare av WellAgri.

På den ekologiska prispallen

I november samlades några av de lantbrukare som testat WellAgris produkter på egna fält under säsongen på Västergård i Tågarp, för en gemensam diskussion med experter och användare. Georg Carlsson, Professor SLU Alnarp, beskrev i ett anförande möjligheterna med ekogödsel och hur kväve-fixerande bakterier kan användas i det ekologiska lantbruket.

–Det handlar dels om att vara mer miljövänlig, dels att få ut den mesta möjliga mängden kväve till grödorna för att säkerställa skörden, sade Georg Carlsson. Konstgödseln har möjliggjort stora skördeökningar men idag behöver vi flera bra alternativ till konstgödseln för att nå produktions- och klimatmålen, utan att skapa obalans med övergödning av sjöar och vattendrag.

Maximalt med kväve till grödorna

Såväl konstgödsel som ekologisk gödsel i form av slaktavfall, biofer, kräver stora mängder. 1 ton konstgödsel skapar 270 kg kväve. 1 ton biofer ger 80 kg kväve. WellAgris mikrober tar

På demofältet vid Slätte Ekodag i 2022, placerade sig WellAgri på en delad tredje plats när nio olika ekologiska gödselprodukter testades. WellAgris forskningsbaserade produkter gav en bättre stråstyrka, 85-90 procent jämfört med 50-70 procent för biofer, en gemensam beteckning på pelleterat gödselmedel av animaliska biprodukter, när Hushållningssällskapet i

Skåne i ett försök jämförde biofer med WellAgris produkter.

WellAgrisTM produkter är resultatet av flera års banbrytande forskning med målet att ta fram en ny typ av gödselprodukter till 100% baserade på naturliga ämnen. De innehåller vegetabiliska proteiner med hög halt av kväve blandade med naturliga näringsämnen. WellAgrisTM unika gödselprodukter aktiverar de naturliga mineralerna i jorden. Gödselprodukterna adderar organiskt material tillbaka till jorden, vilket gör jordmånen mer bördig och förbättrar mikrolivet i jorden. WellAgrisTM gödselprodukter ger grödan alla nödvändiga näringsämnen för en hög avkastning. Grödan absorberar den tillförda växtnäringen till 95-100%.

upp kväve som är bundet i luften och omvandlar det till kväve som grödan kan ta upp. På så sätt tar grödan upp 95-100 procent av den mängd kväve som tillförs. I WellAgris fall räcker det därför med cirka 165 kg för att uppnå 80 kg kväve. Samtidigt förorsakar det inga CO2 utsläpp och kräver inte heller stora mängder energi för att produceras.

Aktuell forskning i USA har för första gången lyckats beskriva mekanismen när bakterier fixerar luftens kväve. En djupare förståelse hjälper forskare att skräddarsy bakteriernas möjlighet att producera kväve som grödor kan använda sig av såsom nitrat och ammonium.

Nordisk utmaning

De som provat vittnar om att WellAgris ekogödsel är lätt att hantera, dels eftersom produkterna kommer i granulat (eller flytande), dels för de små mängderna, vilket betyder mycket. En särskild utmaning är att bakterierna är känsliga för kyla. Jordbruksverket presenterade i början av november årets skördestatistik, som var mycket god, men till viss del hämmades av ovanligt sträng kyla. WellAgri arbetar med att utveckla bakterierna för att de ska tåla kyla bättre. Ett annat alternativ är att blanda olika typer av ekologisk gödsel.

–Vi vill vara med i utvecklingen av produkten och hur den används, säger Lars Erik Skjutare. Den tidiga vårsådden kan göras med en snabbverkande ekologisk gödsel. Andra sådden, fyra till sex veckor senare, kan göras med vår effektiva forskningsbaserade gödsel som ger grödorna ytterligare kväve när vårvärmen har anlänt, säger Lars Erik Skjutare. Det ska bli spännande att se vilka effektiva lösningar vi tillsammans finner under 2023.

De två av WellAgris produkter som står i centrum är SoilMax med kvävefixerande bakterier och mykorrhiza, som sätter sig på grödans rötter och verkar i symbios med rötterna, vilket förstärker växtens möjligheter att ta upp den näring som redan finns i jorden. Den andra viktiga produkten för att skapa kväve är GreenMax som innehåller kväve och mikronäringsämnen. SoilMax och GreenMax kompletterar varandra och båda behövs för att uppnå kvävebehovet.

För mer information, vänligen kontakta
Lars Erik Skjutare, Vd grundare WellAgri AB T: 070 555 79 75
E: larserik@wellagri.se
W: wellagri.se

WellAgrisTM produkter är resultatet av flera års banbrytande forskning med målet att ta fram en ny typ av gödselprodukter till 100% baserade på naturliga ämnen. De innehåller vegetabiliska proteiner med hög halt av kväve blandade med naturliga näringsämnen. WellAgrisTM unika gödselprodukter aktiverar de naturliga mineralerna i jorden. Gödselprodukterna adderar organiskt material tillbaka till jorden, vilket gör jordmånen mer bördig och förbättrar mikrolivet i jorden. WellAgrisTM gödselprodukter ger grödan alla nödvändiga näringsämnen för en hög avkastning. Grödan absorberar den tillförda växtnäringen till 95-100%.

Pressmeddelande i PDF-format: WellAgri Pressmeddelande 23 NOV 2022

Dela denna artikel