emiel-molenaar-j8DsBudk96c-unsplash

Försök 2022: Hushållningssällskapet i Skåne

WellAgri har genomfört ett fältförsök i samarbete med HS i Skåne där WellAgri jämfördes med biofer. WellAgris fält gav något lägre avkastning, ca 95%, men i gengäld med bättre stråstyrka, 85-90% jämfört med 50-70% för biofer.

Dela denna artikel