Vingården Domaine Rabiega, Frankrike går över till WellAgris gödsel

WellAgris produkter har med lyckat resultat testats av vingården Domaine Rabiega i södra Frankrike. Den ansvarige vinmakaren Lars Torstenson, som under många år arbetat med att utveckla Rabiega till en ledande ekologisk vingård beslutade sig för att testa WellAgri på halva vingården under 2022 och 2023. Efter lyckat resultat under 2023 kommer Domaine Rabiega att […]

Försök 2022: Hushållningssällskapet i Skåne

WellAgri har genomfört ett fältförsök i samarbete med HS i Skåne där WellAgri jämfördes med biofer. WellAgris fält gav något lägre avkastning, ca 95%, men i gengäld med bättre stråstyrka, 85-90% jämfört med 50-70% för biofer.

Försök 2022: Slätte Ekodag

Sammanlagt deltog nio demofält med nio olika ekologiska gödningsprodukter. Fälten såddes den 19 april och skördades den 9 september. WellAgris fält hamnade på en hedersam delad 3:e plats när man jämförde avkastningen på de nio fälten.

Säljrättigheter i Europa

Under sommaren 2022 har WellAgri tecknat avtal med Futurex Industries Ltd, som äger produkträttigheterna, om säljrättigheterna för hela Europa. Avtalet ger WellAgri fantastiska möjligheter att etablera kontakter på den europeiska marknaden och det skapar goda förutsättningar för framtida försäljning.

Monte Rei Golf & Country Club, Portugal

WellAgris produkter testades under säsongen 2022 på greenerna på en av Portugals bästa golfbanor. Monte Rei har i flera rankinglistor rankats som Portugals bästa golfbana och som en av de bästa i världen utanför USA. Monte Rei kommer att fortsätta att testa WellAgris produkter under 2023. För WellAgri betyder kontakten med Monte Rei en fantastisk […]

Slätte Ekodag

WellAgri deltog i juni på Ekodagen som anordnas på Slätte Gård i Västergötland. Medverkan blev ett bra tillfälle att träffa potentiella kunder och en möjlighet att marknadsföra WellAgri. Som en del av programmet hade WellAgri också ett demofält och resultatet från skörden blev mycket lyckat, då WellAgris fält gav en avkastning som var fullt jämförbar […]

WellAgri™ 2021

Flera lantbrukare, både konventionella och ekologiska, har under 2021 provat WellAgris™ produktsortiment. Produkterna har provats på olika jordar och olika grödor. Bland annat har WellAgris™ produkter testats på havre, höstraps, höstvete och stärkelsepotatis. På det ekologiska fältet jämfördes WellAgris™ produkter med flytgödsel. Testerna har i några fall genomförts tillsammans med Hushållningssällskapet i Skåne. Skördeutfallet på […]

Fältförsök 2020

Tillsammans med Hushållningssällskapet i Skåne har WellAgri™ genomfört ett fältförsök på Baby leaf spenat. Resultatet av försöket blev mycket lyckat. I försöket jämfördes resultatet mellan WellAgris™ växtnäringsprodukter och de vanliga konventionella växtnäringsprodukterna. Utfallet för det konventionella fältet blev 1944 gram/m2 och 1736 gram/m2 för fältet med enbart WellAgris™ produkter, d v s ett resultat nära […]