traktor

Jordbruksaktuellt skriver om WellAgri

Jordbruksaktuellt har uppmärksammat WellAgri i en artikel.

Trots att verksamheten startade först 2020 har WellAgri redan gjort betydande framsteg inom hållbar jordbruksteknik. Artikelns ger en överblick av företagets historia, deras vision om naturliga gödselmedel, samt deras produkter som bygger på vegetabiliska proteinkällor och naturliga ämnen. Denna innovativa metod har potential att ersätta både konventionella och ekologiska gödselprodukter i framtiden.

Texten beskriver även WellAgris framgångsrika fältförsök i samarbete med Hushållningssällskapet i Skåne, samt deras kontinuerliga strävan att erbjuda hållbara alternativ för ekologiska lantbrukare och handelsträdgårdar. Vidare belyses företagets fokus på faktabaserad marknadsföring och deras önskan att visa konkreta resultat av sina produkter. Med en stark grund i vetenskap och praktik strävar WellAgri efter att forma framtidens jordbrukspraxis genom innovativa och hållbara gödselprodukter.

Läs artikeln >

 

Dela denna artikel