Fältförsök 2020

Tillsammans med Hushållningssällskapet i Skåne har WellAgri™ genomfört ett fältförsök på Baby leaf spenat. Resultatet av försöket blev mycket lyckat. I försöket jämfördes resultatet mellan WellAgris™ växtnäringsprodukter och de vanliga konventionella växtnäringsprodukterna. Utfallet för det konventionella fältet blev 1944 gram/m2 och 1736 gram/m2 för fältet med enbart WellAgris™ produkter, d v s ett resultat nära […]