no-one-cares-l_5MJnbrmrs-unsplash

Fältförsök 2020

Tillsammans med Hushållningssällskapet i Skåne har WellAgri™ genomfört ett fältförsök på Baby leaf spenat. Resultatet av försöket blev mycket lyckat.

I försöket jämfördes resultatet mellan WellAgris™ växtnäringsprodukter och de vanliga konventionella växtnäringsprodukterna. Utfallet för det konventionella fältet blev 1944 gram/m2 och 1736 gram/m2 för fältet med enbart WellAgris™ produkter, d v s ett resultat nära 90% för fältet med enbart naturlig växtnäring! Då ska man komma ihåg att detta var det första försöket med WellAgris ™ produkter som genomförts i svensk jord. Skörden vid samma tidpunkt på de vanliga fälten gav ca 1200 gram/m2.

Dessutom analyserades skörden och nivån av mikronäringsämnen i försöksfältet föll mycket väl ut. Många gånger har lantbrukare problem med höga halter av nitrat i samband med de senare skördarna på året. I WellAgris™ försöksfält mer än halverades nitratnivån till en nivå som skulle ha gjort spenatskörden godkänd för barnmat.

Dela denna artikel