markus-spiske-pZX9QPxeIQc-unsplash

WellAgri™ 2021

Flera lantbrukare, både konventionella och ekologiska, har under 2021 provat WellAgris™ produktsortiment. Produkterna har provats på olika jordar och olika grödor. Bland annat har WellAgris™ produkter testats på havre, höstraps, höstvete och stärkelsepotatis. På det ekologiska fältet jämfördes WellAgris™ produkter med flytgödsel.

Testerna har i några fall genomförts tillsammans med Hushållningssällskapet i Skåne. Skördeutfallet på samtliga fält har visat på goda resultat, både avseende avkastning och på övriga parametrar, t ex stråstyrka, proteinhalt och rymdvikt.

Dela denna artikel